Podrobný program 47. DMO Praha

Zahájení – zdravice radního Středočeského kraje (9.00)
Ing. Věslav Michalik, CSc.
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.05)
Podpora obcí – národní programy regionálního rozvoje
Výzvy v rámci IROP a možnosti obcí
Ing. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně, sekce evropských programů
Ing. Milena Brožová, vedoucí oddělení podpory venkova
Vyhlášení podmínek soutěže Vesnice roku 2017
Blok Ministerstva zemědělství ČR (9.50)
Program rozvoje venkova a podpora obcí
Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídicí orgán PRV
Vystoupení generálního partnera – Komerční banka, a. s. (10.10)
Financování municipalit
Josef Molík, Senior marketingový manažer sektoru, Komerční banka, a. s.
Povinnosti obcí plynoucí ze zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (10.30)
Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., odborný konzultant, Triada, spol. s r. o.
Přestávka (10.40)
Blok Ministerstva životního prostředí ČR (11.25)
Projekty obcí v rámci Operačního programu Životní prostředí
Ing. Jaroslav Michna, ředitel odboru fondů EU
Blok Ministerstva vnitra ČR (12.00)
Aktuální problémy veřejné správy, poznatky kontroly a dozoru
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra
Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Blok Ministerstva financí ČR (12.50)
Financování územních rozpočtů v roce 2017, novela RUD
Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programové financování
Dotazy, diskuse (13.20)
Závěr (13.30)
Po ukončení programu je připraven oběd.

V rámci programu vystoupí představitelé:

  • Svaz měst a obcí ČR
  • Sdružení místních samospráv ČR
  • Spolek pro obnovu venkova ČR

Konferenci moderuje Martina Kociánová.