Podrobný program 47. DMO Prostějov

Zahájení – zdravice primátorky města Prostějov (9.00)
RNDr. Alena Rašková
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.05)
Podpora obcí – národní programy regionálního rozvoje
Výzvy v rámci IROP a možnosti obcí
Ing. Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů
Ing. Milena Brožová, vedoucí oddělení podpory venkova
Blok Ministerstva zemědělství ČR (9.50)
Program rozvoje venkova a podpora obcí
Mgr. Lenka Kubíková, vedoucí oddělení projektových opatření II, odbor Řídící orgán PRV
Vystoupení generálního partnera – Komerční banka, a. s. (10.10)
Financování municipalit
Josef Molík, Senior marketingový manažer sektoru, Komerční banka, a. s.
Povinnosti obcí plynoucí ze zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (10.30)
Ing. Barbora Mertová, odborná konzultantka, Triada, spol. s r. o.
Přestávka (10.40)
Blok Ministerstva životního prostředí ČR (11.25)
Projekty obcí v rámci Operačního programu Životní prostředí
Ing. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
Blok Ministerstva vnitra ČR (12.00)
Aktuální problémy veřejné správy, poznatky kontroly a dozoru
Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Blok Ministerstva financí ČR (12.40)
Financování územních rozpočtů v roce 2017, novela RUD
Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Ing. Karla Rucká, zástupkyně ředitele odboru Financování územních rozpočtů a programové financování
Dotazy, diskuse (13.20)
Závěr (13.30)
Po ukončení programu je připraven oběd.

V rámci programu vystoupí představitelé:

  • Svaz měst a obcí ČR
  • Sdružení místních samospráv ČR
  • Spolek pro obnovu venkova ČR

Konferenci moderuje Marcela Vandrová.