Podrobný program 54. DMO

Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas

Zahájení (9.00)
Blok Ministerstva pro místní rozvoj (9.10)
Dotační tituly MMR pro podporu obecních investic
Nové cíle regionálního rozvoje a jejich podpora EU
Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj
Česká spořitelna, a.s., generální partner (10.00)
TRIADA, spol. s r. o. (10.15)
DEPO
Tomáš Lechner, TRIADA, spol. s r. o.
Přestávka a občerstvení (10.25)
Blok Ministerstva životního prostředí (11.10)
Programy a projekty podporované v odvětví životního prostředí
  • Boj proti suchu, zadržování vody v krajině, domácí čistírny odpadních vod
  • Zákon o odpadech a jeho dopady do života obcí
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí
Bonita Group Service, s.r.o., hlavní partner (11.50)
Blok Ministerstva financí (12.00)
Vývoj ekonomiky a dopady do financování územních rozpočtů
Možnosti a náměty pro změnu rozpočtového určení daní
Miroslav Matej, ředitel odboru Financování územních rozpočtů
Blok Ministerstva vnitra ČR (12.50)
Registr podzákonných předpisů ÚSC (připojení, vkládání, obsluha, kontrola v souladu s právním řádem)
Zkušenosti a poučení z nouzového stavu
Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly (pověřen řízením)
Blok Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (13.10)
Veřejné zadávání a praxe jeho posuzování ÚOHS
Marie Kostruhová, ředitelka Kanceláře předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Závěr (13.30)
Po ukončení programu je připraven oběd.
V rámci programu vystoupí představitelé
  • Svaz měst a obcí ČR
  • Sdružení místních samospráv ČR
  • Spolek pro obnovu venkova ČR

Změna programu vyhrazena.