Předběžný program 55. DMO

 • Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Podpora obcí z evropských i národních fondů v roce 2022
  • Nové cíle a přístupy v oblasti místního rozvoje
  • Vesnice roku 2022
 • Ministerstvo životního prostředí
  • Podpora projektů MŽP a SFŽP – boj proti suchu, zadržování vody v krajině, odpadové hospodářství
  • Elektromobilita a její dopady do života obcí – podporované projekty v obcích
 • Ministerstvo financí
  • Prognóza ekonomického vývoje a dopady na financování rozvoje obcí
  • Možné změny rozpočtového určení daní
 • Ministerstvo vnitra
  • Poznatky dozoru a kontroly výkonu veřejné správy
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
  • Zadávání zakázek a problematika narušení hospodářské soutěže z pohledu obcí
 • TRIADA, spol. s r. o.
  • Kotrmelce v pravidlech pro spisové služby – změny v předpisech a jejich dopady zejména do spisových řádů obcí
 • Vystoupení hlavních partnerů
  • Bonita Group Service, s.r.o.
  • E.ON Energie, a.s.