O konferenci

Den malých obcí je odborná konference určená starostkám, starostům a ostatním zástupcům nejen malých obcí. Koná se dvakrát ročně, vždy v Praze a na Moravě. Konference přináší aktuální informace z oblasti rozvoje venkova, dotační politiky nebo financování, reaguje na nejnovější problémy a jejich řešení v rozsáhlé oblasti činnosti veřejné správy. Součástí programu je i výměna zkušeností a diskuze s předními odborníky ve veřejné správě.

Pravidelně se účastní i členové vlády a náměstci dotčených rezortů. Konference Vám také poskytne prostor pro navázání nových kontaktů s Vašimi kolegy v dalším volebním období.

Nedílnou součástí je i doprovodná výstava firem, které nabízejí produkty a služby obecním a městským úřadům. Vystavovatelé jsou z řad dodavatelů informačních systémů, GIS, městského mobiliáře, komunální techniky, dětských hřišť či veřejného osvětlení. Dále jsou to specializované konzultační společnosti či dodavatelské firmy z oblasti zpracování odpadu, vodohospodářství, finančních služeb či ekologických řešení pro venkov.