54. DMO se přesouvá na jaro 2021

Vzhledem k aktuálním podmínkám, které jsou velmi zásadně ovlivněné situací okolo pandemie COVID-19, jsme se rozhodli konferenci Den malých obcí 54, plánovanou na termíny 27. 10. 2020 v Olomouci a 3. 11. 2020 v Praze, přesunout na jaro 2021, kdy jak doufáme bude situace příznivější a umožní pokračování našich tradičních setkání.

Protože jsme s vybranými partnery začali program již sestavovat, na našich stránkách budeme postupně uveřejňovat prezentace tradičních spolupořádajících resortů, jako je Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí a oslovili jsme i další partnery. Zveřejníme také připravený sborník a katalog firem, které se měly této akce účastnit. Snad tím alespoň částečně nahradíme chybějící tradiční setkání a zpříjemníme podzimní čas plískanic, karantén a povinného sociálního distancování.

Koncem listopadu také vyjde nové číslo časopisu Obec a finance, kde budou užitečné informace ze všech resortů, které se pravidelně účastní i naší konference.

Věříme, že nám zachováte přízeň a setkáme se již osobně v příštím roce.