MMR vyhlásilo Výzvy na podporu bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpora bydlení vyhlásilo tři výzvy pro podávání žádostí o dotace, a to z podprogramů Podporované byty, Bytové domy bez bariér a Technická infrastruktura. Připraveno je 500 milionů korun. Žádosti budou přijímány do 9. dubna 2021 do 12 hod.

Cílem výzvy z podprogramu Podporované byty je podpořit vznik Pečovatelských bytů nebo bytů v Komunitním domě seniorů. Na výstavbu jednoho bytu lze získat dotaci až 600 tis. korun.

Výzva z podprogramu Bytové domy bez bariér je zaměřena na vybudování bezbariérových vstupů do bytového domu a do výtahu a výstavbu osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími. Dotace je poskytována ve výši 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však 200 tis. Kč na bezbariérové úpravy přístupu do bytového domu a do výtahu a maximálně 800 tis. Kč na výstavbu osobního výtahu pro jeden vchod do bytového domu.

Výzva z podprogramu Technická infrastruktura má podpořit technickou infrastrukturu obcí, tj. výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace s cílem rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů. Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden stavební pozemek.