56 milionů na rozvoj regionů

Vláda schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ na roky 2021 a 2022. Samotná strategie stojí na principu efektivního využití dostupných zdrojů na řešení problémů konkrétního regionu nebo rozvíjení jeho potenciálu. Jedná se tak o řešení šitá přímo na míru.

„V příštích dvou letech Akční plán umožní zrealizovat projekty za 56 mld. Kč spolufinancované z operačních programů pro období 2014–2020 a očekáváme schválení nových projektů v rámci národních dotačních titulů převyšující hranici 8 mld. Kč,“ shrnuje finanční rozměr akčního plánu ministryně Klára Dostálová.

Mezi podporované projekty bude patřit např. rozvoj udržitelné dopravy nebo zajištění kapacit mateřských a základních škol, zefektivnění dopravní obslužnosti především ve špatně dostupných lokalitách nebo zajištění primární zdravotní péče např. praktických lékařů nebo zubařů zejména ve venkovských oblastech.