Podrobný program 55. DMO Olomouc

[ Podrobný program Praha ]

Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas

Zahájení (9.00)
Zdravice Josefa Suchánka, hejtmana Olomouckého kraje
Blok Ministerstva pro místní rozvoj (9.10)
  • Nové cíle a přístupy v oblasti místního rozvoje
  • Podpora obcí z evropských i národních fondů v nastávajícím období
Radim Sršeň, náměstek člena vlády
Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů
Blok Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (9.50)
Vymezení předmětu zakázky, největší potenciál narušení hospodářské soutěže
Markéta Dlouhá, místopředsedkyně
Bonita Group Service, s.r.o. – hlavní partner (10.10)
Jak vysoutěžit kvalitu
Ondřej Stržinek, obchodní ředitel
TRIADA, spol. s r. o. (10.20)
Kotrmelce v pravidlech pro spisové služby – změny v předpisech a jejich dopady zejména do spisových řádů obcí
Tomáš Vlasák, odborný konzultant
Přestávka & občerstvení (10.30)
Blok Ministerstva životního prostředí (11.15)
Programy a projekty podporované v odvětví životního prostředí – boj proti suchu, zadržování vody v krajině, odpadové hospodářství, elektromobilita
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
Projekt odpady Olomouckého kraje
Martin Šmída, člen rady Olomouckého kraje
E.ON Energie, a.s. – hlavní partner (12.00)
Reálné tipy jak ušetřit za energie
Jaromír Uhde, manažer pro energetické úspory
Blok Ministerstva financí (12.10)
Hospodaření obcí, jejich financování a možné změny RUD
Miroslav Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů
Potenciál daně z nemovitých věcí
Gabriela Kukalová, Centrum daňových studií – Česká zemědělská univerzita
Blok Ministerstva vnitra (12.50)
  • Pomoc Ukrajině – aktuální opatření MV ČR
  • Aktivity Ministerstva vnitra ve vztahu k obcím a příprava komunálních voleb
Petr Vokáč, náměstek pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy
Aktuální problémy veřejné správy a poznatky dozoru a kontroly
Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Závěr & oběd (13.30)
V rámci programu vystoupí představitelé
  • Svaz měst a obcí ČR
  • Sdružení místních samospráv ČR
  • Spolek pro obnovu venkova ČR

Změna programu vyhrazena.