Podrobný program 57. DMO Praha

[ Podrobný program Olomouc ]

Úvodní přivítání (20')
Mgr. Eliška Olšáková, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu a předsedkyně Sdružení místních samospráv
Ing. Lukáš Černohorský, náměstek ministra pro místní rozvoj
Mgr. Pavel Drahovzal, starosta Velkého Oseku a místopředseda Svazu měst a obcí
Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova
RNDr. Tomáš Renčín, Triada, spol. s r.o.
Redesign a update národních dotačních titulů (25')
IROP – Příležitosti pro (menší) obce
Mgr. Leo Steiner, vrchní ředitel Sekce evropských a národních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj
Mgr. Rostislav Mazal, ředitel Odboru řídícho orgánu IROP, Ministerstvo pro místní rozvoj
Bonita – světová kvalita, české ceny, jak to děláme (10')
Ing. Ondřej Stržinek, Bonita Group Service s.r.o.
Komunitní a komunální energetika (25')
Ing. Petr Valdman, Státní fond životního prostředí
Energetické a úsporné projekty v obci, příprava na komunitní energetiku (15')
Ing. Ondřej Vaněk, PKV BUILD s.r.o.
Digitalizace účetních dokladů v prostředí obcí (10')
Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r.o.
Přestávka (45')
Kybernetická bezpečnost obcí a směrnice NIS2 a její dopady na samosprávy (25')
Daniela Procházková, vedoucí Oddělení regulace veřejného sektoru, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Práva a povinnosti obcí při ochraně před povodněmi (20')
Jaroslava Nietscheová, prom. práv., Povodí Vltavy, s. p.
Nájmy, nájemní bydlení a péče řádného hospodáře (10')
Mgr. Martin Juřík, Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.
Aktuální otázky hospodaření obcí (25')
Ing. Miroslav Matej, ředitel odboru Financování územních rozpočtů, Ministerstvo financí
Finanční příspěvek obcím na zřízení dětské skupiny (10')
Mgr. Ilona Johnová Koukalová, vedoucí oddělení Odboru realizace programů ESF, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Angažovanost a účast občanů – Program Občané, rovnost, práva a hodnoty (10')
Ing. Vít Kratochvíl, Úřad vlády České republiky
Bc. Kateřina Hamplová, Úřad vlády České republiky
Právní poradna Svazu měst a obcí (5')
JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D., KVB advokátní kancelář s.r.o.
Aktuální právní otázky z oblasti veřejné správy (25')
Ing. Bc. Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra
Diskuse (5')
Oběd