Podrobný program 56. DMO Praha

[ Podrobný program Olomouc ]

Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas

Zahájení (9.00)
Blok Ministerstva pro místní rozvoj (9.10)
Příležitosti pro obce v Integrovaném regionálním operačním programu
Rostislav Mazal, ředitel odboru řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu
Příležitosti pro obce z národních programů pro rok 2023
Miroslava Tichá, ředitelka odboru správy národních programů
Bonita Group Service, s.r.o. – hlavní partner (9.55)
Hřiště v povolebním roce!
Ondřej Stržinek, obchodní ředitel
Blok Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (10.10)
Hlavní úskalí pro obce při zadávání veřejných zakázek
Markéta Dlouhá, místopředsedkyně
TRIADA, spol. s r. o. (10.35)
Novinky v datových schránkách a jejich dopady na obce
Tomáš Lechner, odborný konzultant
Přestávka & občerstvení (10.45)
Blok Ministerstva životního prostředí (11.30)
  • Komunální energetika – dotační příležitosti pro obce, jak snížit náklady na elektrickou energii (zateplení veřejných budov, solární systémy, tepelná čerpadla, kotle na biomasu)
  • Aktuální nabídka podpory dalších oblastí – hospodaření s vodou, nakládání s odpady, péče o zeleň
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
Blok Ministerstva financí (12.10)
Aktuální otázky z oblasti hospodaření obcí, jak si poradit s příjmy a výdaji obecních rozpočtů
Miroslav Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů
Blok Ministerstva vnitra (12.50)
  • Připomenutí základních pravidel práce zastupitelstva obce z pohledu kontroly a dozoru veřejné správy s přihlédnutím k nedávným volbám
  • Aktuální otázky z oblasti veřejné správy
  • Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Závěr & oběd (13.30)
V rámci programu vystoupí představitelé
  • Svaz měst a obcí ČR
  • Sdružení místních samospráv ČR
  • Spolek pro obnovu venkova ČR

Změna programu vyhrazena.