Den malých obcí

Problematika změn v dani z nemovitosti pro obce by se měla objevit na 58. DMO

58. DMO se budou věnovat klasickým tématům, objeví se i novinky

Závěrečná zpráva k 57. DMO

O konferenci