Partneři a vystavovatelé na 54. DMO

Generální partner

Mediální partneři

Mediální partneři

Časopis OBEC & finance
Odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů – odborné informace pro starosty, místostarosty, ekonomy, účetní, … Hlavní témata: – financování obcí a jejich hospodaření, regionální politika, rozvoj venkova, zadávání veřejných zakázek, investiční a bytová výstavba, infrastruktura, doprava, školství, sociální oblast, kultura, životní prostředí a legislativa; – komunální technika, veřejné osvětlení, údržba veřejných prostranství, dětská hřiště, vybavení intravilánu obce atd. Stálé rubriky: – Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů; – Informace Ministerstva pro místní rozvoj; – OBEC účtuje, – Odpovědi na dotazy; Pravidelná příloha: Veřejná správa online (využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve státní správě a samosprávě);
Deník veřejné správy
Deník veřejné správy je internetové informační médium, které se zaměřuje především na potřeby ústředních, krajských, městských i obecních úřadů tak, aby pracovníci těchto orgánů i volení zastupitelé měli k dispozici pohromadě veškeré aktuální informace, které ke své práci potřebují.
PRO města a obce
Měsíčník PRO města a obce přináší užitečné informace nejen pro starosty, hejtmany a volené zastupitele, ale i pro zaměstnance obecních, městských a krajských úřadů. Důležitá fakta pro svou činnost v něm však naleznou rovněž podnikatelé a firmy poskytující výrobky a služby městům, obcím a úředníkům krajských a městských úřadů, magistrátů a státních orgánů.
Vltava Labe Media a.s.
Deník českého vydavatelství Vltava Labe Media, a.s., vychází v 70 regionálních mutacích. Jde o největší seriózní titul v ČR, který má i svou on-line zpravodajskou podobu.

Partneři a vystavovatelé na 53. DMO