46. Den malých obcí

43. Den malých obcí, Praha, 10. 3. 2015, 10.19 (87 kB) 44. Den malých obcí, Praha, 3. 11. 2015, 10.52 (70 kB) 44. Den malých obcí, Prostějov, 5. 11. 2015, 9.50 (117 kB) 44. Den malých obcí, Prostějov, 5. 11. 2015, 9.55 (91 kB)

Den malých obcí je odborná konference s doprovodnou výstavou určená starostkám, starostům a ostatním zástupcům měst a obcí, kteří chtějí získat od představitelů ministerstev a státní správy aktuální informace zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Koná se dvakrát ročně vždy na dvou místech – v Čechách a na Moravě.

Hlavní témata 46. DMO

  • Zákon o veřejných zakázkách (MMR)
  • Projekty obcí v rámci národních i evropských programů (MMR)
  • Podpora rozvoje venkova (MZem)
  • Nové výzvy v OP Životní prostředí (MŽP)
  • Financování obcí a rozpočtové určení daní (MF)
  • Aktuální problémy veřejné správy a poznatky kontroly (MV)

Ohlédnutí za předchozím setkáním