IROP 2021–2027 myslí i na dobrovolné hasiče

Požár v Českém Švýcarsku ukázal, jak důležitou funkci mají v rámci složek Integrovaného záchranného systému dobrovolní hasiči. Akcentovaným tématem v IROP 2021–2027 je proto právě podpora Integrovaného záchranného systému.

Výzvy se nesoustředí pouze na generální ředitelství nebo hasičské záchranné sbory krajů, ale i na komunitně vedený místní rozvoj. Pro obce tedy vzniká možnost využít podpory pro jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V.

První žádosti by mělo být možné podat po vyhlášení výzvy číslo 61, které Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje na 9. prosinec 2022. Dotace půjde využít na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic, pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany. Peníze také mohou sloužit pro vybudování a revitalizaci umělých zdrojů požární vody v obcích.

Více o IROP 2021–2027 se dozvíte v přednášce Ministerstva pro místní rozvoj na Dni malých obcí.

Dobrovolní hasiči – ilustrační fotografie