Firemní prezentace pro 54. DMO

Příjem objednávek na firemní prezentaci Praha i Olomouc byl z důvodu naplnění kapacity uzavřen!

Uzávěrka přihlášek 31. 8. 2021 nebo v případě naplnění kapacity, která bude u této akce významně omezena. Vzhledem k nejisté situaci v souvislosti s dalším možným omezením kapacity prostor zásahem orgánů veřejné moci si vyhrazujeme právo odmítnout později zaslané objednávky a upřednostnit ty dříve zaslané.

Přímá prezentace

  • Prezentační místo v přísálí – 1× stůl, 2× židle, v případě objednávky přípojka el. energie, konferenční materiály.
  • Dva vystavovatelské průkazy – vstup na přednášky, občerstvení, oběd.
  • Zápis do katalogu firem – stručné představení firmy. Katalog je uveřejněný na webových stránkách konference, v tištěné podobě je distribuován spolu s konferenčními materiály všem účastníkům na akci.
  • Možnost umístění vlastního výstavního prvku.

Vkládaná inzerce

  • Zařazení 1 ks reklamního letáku do sborníku přednášek k akci. Sborník vychází v nákladu 950 ks a je společný pro oba termíny akce.

Kontakt

  • PONCA, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9
  • TRIADA, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284, fax 284 818 027
  • Manažer konference – Blanka Brychtová, e-mail: brychtova@ponca.eu, tel. 603 842 731