Firemní prezentace

Partnerství konference

Pozice je rozdělena do tří kategorií – Generální partner, Hlavní partner a Partner. Jednotlivé kategorie jsou odlišeny limitní částkou plnění. Cenová nabídka na míru.

Generální partner (pouze jeden)

 • Přímá účast na programu konference – možnost vlastní přednášky v max. délce 15 min.
 • Umístění loga na podiu jednacího sálu a na webových stránkách konference (velikost loga v poměru 1:2 k ostatním partnerským logům).
 • Stručné představení firmy vč. loga a pozice ve sborníku přednášek v samostatné sekci „Partneři konference“, možnost vložení reklamní inzerce nebo odborného článku. Sborník vychází v nákladu 950 ks a je společný pro oba termíny akce.
 • Stručné představení firmy vč. loga a pozice v katalogu firem v samostatné sekci „Partneři konference“. Katalog je uveřejněný na webových stránkách konference, v tištěné podobě je distribuován spolu s konferenčními materiály všem účastníkům na akci.
 • Nadstandardní prezentační místo v přísálí – umístění podle vašeho výběru.
 • Uveřejnění celostránkové inzerce v odborném časopise Obec a finance.
 • Vstup pro 6 zástupců firmy – zahrnuje účast na konferenci včetně zajištění občerstvení a oběda.

Hlavní partner (maximálně tři)

 • Přímá účast na programu konference – možnost vlastní přednášky v max. délce 5 min.
 • Umístění loga v jednacím sále a na webových stránkách konference.
 • Stručné představení firmy vč. loga a pozice ve sborníku přednášek v samostatné sekci „Partneři konference“, možnost vložení reklamní inzerce nebo odborného článku. Sborník vychází v nákladu 950 ks a je společný pro oba termíny akce.
 • Stručné představení firmy vč. loga a pozice v katalogu firem v samostatné sekci „Partneři konference“. Katalog je uveřejněný na webových stránkách konference, v tištěné podobě je distribuován spolu s konferenčními materiály všem účastníkům na akci.
 • Prezentační místo v přísálí.
 • Uveřejnění půlstránkové inzerce v odborném časopise Obec a finance.
 • Vstup pro 4 zástupce firmy – zahrnuje účast na konferenci včetně zajištění občerstvení a oběda.

Partner (počet neomezen)

 • Umístění loga v jednacím sále a na webových stránkách konference.
 • Stručné představení firmy vč. loga a pozice ve sborníku přednášek v samostatné sekci „Partneři konference“, možnost vložení reklamní inzerce nebo odborného článku. Sborník vychází v nákladu 950 ks a je společný pro oba termíny akce.
 • Stručné představení firmy vč. loga a pozice v katalogu firem v samostatné sekci „Partneři konference“. Katalog je uveřejněný na webových stránkách konference, v tištěné podobě je distribuován spolu s konferenčními materiály všem účastníkům na akci.
 • Prezentační místo v přísálí.
 • Uveřejnění půlstránkové inzerce v odborném časopise Obec a finance.
 • Vstup pro 4 zástupce firmy – zahrnuje účast na konferenci včetně zajištění občerstvení a oběda.

Přímá prezentace

 • Prezentační místo v přísálí – 1× stůl, 2× židle, v případě objednávky přípojka el. energie, konferenční materiály.
 • Dva vystavovatelské průkazy – vstup na přednášky, občerstvení, oběd.
 • Zápis do katalogu firem – stručné představení firmy. Katalog je uveřejněný na webových stránkách konference, v tištěné podobě je distribuován spolu s konferenčními materiály všem účastníkům na akci.
 • Možnost umístění vlastního výstavního prvku.

Vkládaná inzerce

 • Zařazení 1 ks reklamního letáku do sborníku přednášek k akci. Sborník vychází v nákladu 950 ks a je společný pro oba termíny akce.

Kontakt

 • PONCA, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9
 • TRIADA, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284, fax 284 818 027
 • Manažer konference – Blanka Brychtová, e-mail: brychtova@ponca.eu, tel. 603 842 731