Možnosti firemní prezentace na 58. DMO

1. Přímá prezentace

Prezentační místo v přísálí
1× stůl, 2× židle, přípojka el. energie, konferenční materiály, možnost umístění vlastního výstavního prvku.
2× vystavovatelský průkaz
Vstup na konferenci, občerstvení
Vkládaná inzerce
Zařazení 1 ks letáku do sborníku k akci.
Uveřejnění zápisu v katalogu firem
Stručné představení firmy. Katalog je uveřejněný na webových stránkách konference, v tištěné podobě je distribuován spolu s konferenčními materiály všem účastníkům na akci.

2. Vkládaná inzerce

Zařazení 1 ks letáku do sborníku k akci
Uveřejnění zápisu v katalogu firem
Stručné představení firmy. Katalog je uveřejněný na webových stránkách konference, v tištěné podobě je distribuován spolu s konferenčními materiály všem účastníkům na akci.

3. Partnerství konference

Pro bližší informace a partnerskou nabídku nás kontaktujte.

Propagace v rámci Partnerství zahrnuje např. možnost vlastní přednášky v rámci dopoledního programu, nadstandardní prezentační plochu, prezentaci loga partnera na webových stránkách konference a v místě konání atd.

Uzávěrka přihlášek 20. 10. 2023 nebo v případě naplnění kapacity prostor.

Manažerka konference
Blanka Brychtová
tel.: +420 284 001 284, +420 603 842 731
e-mail: brychtova@denmalychobci.cz

Ukázky prezentačních míst

Ukázky prezentačních míst Ukázky prezentačních míst Ukázky prezentačních míst Ukázky prezentačních míst