Možnosti firemní prezentace na 59. DMO

Příjem objednávek Přímé prezentace pro konferenci DMO 59 (Praha i Olomouc) byl z důvodu vyčerpání kapacity prostor zastaven. Do 6. 3. 2024 lze objednat Vkládanou inzerci.

Na Vaši účast se těšíme na konferenci DMO 60 na podzim letošního roku.

1. Přímá prezentace

Prezentační místo v přísálí
1× stůl, 2× židle, přípojka el. energie, konferenční materiály, možnost umístění vlastního výstavního prvku.
2× vystavovatelský průkaz
Vstup na konferenci, občerstvení
Vkládaná inzerce
Zařazení 1 ks letáku do sborníku k akci.
Uveřejnění zápisu v katalogu firem
Stručné představení firmy. Katalog je uveřejněný na webových stránkách konference, v tištěné podobě je distribuován spolu s konferenčními materiály všem účastníkům na akci.

2. Vkládaná inzerce

Zařazení 1 ks letáku do sborníku k akci
Uveřejnění zápisu v katalogu firem
Stručné představení firmy. Katalog je uveřejněný na webových stránkách konference, v tištěné podobě je distribuován spolu s konferenčními materiály všem účastníkům na akci.

3. Partnerství konference

Pro bližší informace a partnerskou nabídku nás kontaktujte.

Propagace v rámci Partnerství zahrnuje např. možnost vlastní přednášky v rámci dopoledního programu, nadstandardní prezentační plochu, prezentaci loga partnera na webových stránkách konference a v místě konání atd.

Uzávěrka přihlášek 6. 3. 2024 nebo v případě naplnění kapacity prostor.

Manažerka konference
Blanka Brychtová
tel.: +420 284 001 284, +420 603 842 731
e-mail: brychtova@denmalychobci.cz

Ukázky prezentačních míst

Ukázky prezentačních míst Ukázky prezentačních míst Ukázky prezentačních míst Ukázky prezentačních míst