Kontakt

Sekretariát konference DMO
U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9
tel. 284 001 284
e-mail sekretariat@denmalychobci.cz

Bližší informace o konání konference vám poskytne sekretariát konference DMO každý pracovní den od 8.30 do 15.00 hodin.

Kontaktní osoby

RNDr. Tomáš Renčín
výkonný ředitel konference
JUDr. Ing. Antonín Eliáš
programový ředitel konference, šéfredaktor časopisu Obec a finance
Blanka Brychtová
manažer konference, firemní prezentace, organizační zajištění
e-mail brychtova@denmalychobci.cz, tel. 603 842 731
Simona Češková
registrace účastníků, příprava materiálů pro účastníky
e-mail registrace@denmalychobci.cz, ceskova@denmalychobci.cz, tel. 604 544 560
Kateřina Pánková
manažer konference – programová část
e-mail pankova@denmalychobci.cz, tel. 603 587 293
Ing. Petr Palisa
webmaster