Kontakt

Sekretariát konference DMO
U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9
tel. 284 001 284
e-mail sekretariat@denmalychobci.cz

Bližší informace o konání konference vám poskytne sekretariát konference DMO každý pracovní den od 8.30 do 15.00 hodin.

Kontaktní osoby

RNDr. Tomáš Renčín
výkonný ředitel konference
Mgr. Vojtěch Dvořáček
programový ředitel konference
e-mail program@denmalychobci.cz, tel. 777 019 053
JUDr. Ing. Antonín Eliáš
programový výbor konference
Blanka Brychtová
manažer konference, firemní prezentace, organizační zajištění
e-mail brychtova@denmalychobci.cz, tel. 603 842 731
Simona Češková
registrace účastníků, příprava materiálů pro účastníky
e-mail registrace@denmalychobci.cz, ceskova@denmalychobci.cz, tel. 604 544 560
Adam Folta
manažer komunikace
e-mail folta@denmalychobci.cz
Kateřina Pánková
manažer konference – programová část
e-mail pankova@denmalychobci.cz, tel. 603 587 293
BcA. Hana Bazjuková
organizační zajištění
e-mail bazjukova@denmalychobci.cz, tel. 603 945 012
Ing. Petr Palisa
webmaster