eGovernment zjednoduší život občanům i radnicím

Elektronizace služeb veřejné správy si klade za cíl, zjednodušit komunikaci mezi občanem a úřady. Radnice chtějí dosáhnout toho, aby se občané nemuseli kvůli každému úkonu dostavit na úřad osobně a mohli ho vyřídit elektronicky z pohodlí domova.

Občané mohou v současnosti užívat portálová řešení obcí a krajů napojená na Portál občana, kde občan využívá pro připojení ke všem službám Identitu občana, konkrétně například Národní identitní autoritu (NIA). 

Pro mírně rozvinuté regiony přináší podporu této vize výzva s číslem 8. Je vyhlášená od 17. října 2022 do 28. února 2023 a platí pro území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje.

Přechodové regiony mohou podat žádost v rámci výzvy číslo 9, kterou MMR vyhlásilo 17. října 2022 s platností do 28. února 2023. Výzva může být realizovaná ve Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina.

Pro více rozvinuté regiony se výzva týká nejenom aktivit spojených s eGovernmentem, ale pokrývá i kybernetickou bezpečnost. V materiálech MMR se objevuje pod číslem 10 a platí pro Prahu. Žádat lze v tomto případě od 17. října tohoto roku do 31. srpna 2023.

Na celou Českou republiku se pak vztahuje výzva číslo 11, která zahrnuje problematiku eGovernmentu a otevřená zůstává do 31. srpna 2023.