Podrobný program 29. DMO Praha

 • Zahájení (9.00)
 • Blok Ministerstva pro místní rozvoj (9.05)
  • Aktuální problémy místního rozvoje, evropské fondy, Vesnice roku (Jiří Vačkář, 1. náměstek ministra, Daniel Toušek, náměstek ministra, Kamila Matoušková, ředitelka odboru)
  • Podpora bydlení (Jan Wagner, ředitel Státního fondu)
 • Blok Ministerstva zemědělství
  • Program rozvoje venkova a využití EAFRD (Petr Gandalovič, ministr zemědělství, Andrea Petrášková, ředitelka odboru)
 • Vystoupení zástupce hlavních partnerů společnosti Asekol a Ekolamp
 • Přestávka (10.30)
 • Státní fond životního prostředí (11.15)
  • Operační program Životní prostředí (Petr Štěpánek, ředitel SFŽP, Petr Valdman, náměstek ředitele)
 • Regionální operační programy (společnost RAVEN, představitelé krajů)
 • Blok Ministerstva financí
  • Analýza financování obcí a rozpočtové určení daní, financování územních rozpočtů v roce 2008 (Jiří Kubínek, ředitel odboru územních rozpočtů)
 • Blok Ministerstva vnitra
  • Aktuální otázky reformy veřejné správy (Marie Kostruhová, ředitelka odboru)
 • Energeticky úsporná obec
  • Efektivní energetické hospodaření (Vladimír Sochor, SEVEn)
 • Závěr, slosování tomboly, oběd (13.00)

V přísálí prezentace firem s nabídkou služeb pro veřejnou správu.