Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2008

Na 29. Dni malých obcí, které organizuje firma Triada, spol. s r. o., konaném dne 4. března 2008 v Praze a 11. března 2008 ve Vyškově byla vyhlášena soutěž Vesnice roku 2008. Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova ČR (dále jen Spolek), Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Spolupracujícími úřady a organizacemi jsou kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Folklorní sdružení ČR. Samostatně Spolek požádal všechny krajské hejtmany o záštitu nad krajskými koly soutěže.

Loňský ročník soutěže provázely velké diskuse o  možnosti účasti městysů a malých měst. Tento problém byl překonán a letos se mohou zúčastnit soutěže všechny obce venkovského charakteru,které mají maximálně 5250 obyvatel. Uvedený počet obyvatel byl získán z údajů Českého statistického úřadu, kdy obec Petrovice u Karviné (která nemá statut městyse ani města) je největší obcí v ČR a má 5211 obyvatel. Přípravná komise zaokrouhlila počet na 5250 obyvatel. Je zpracována valorizace ocenění soutěže.

Zájemci o účast v SVR 2008 najdou podrobné Podmínky soutěže Vesnice roku 2008, Charakteristiku předmětu SVR 2008 a přihlášku do soutěže na webových stránkách Spolku nebo Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Upozorňuji, že do soutěže bude zařazena obec, která v termínu do 30. 4. 2008 podá řádně vyplněnou přihlášku do soutěže. Rozhodující je razítko pošty.