Podrobný program 30. DMO Vyškov

 • Zahájení (9.00)
 • Blok Ministerstva pro místní rozvoj (9.05)
  • aktuální problémy místního rozvoje, evropské fondy (Jiří Čunek, ministr, Milan Půček, 1. náměstek ministra, Jiří Vačkář, náměstek ministra)
  • podpora bydlení ( Jan Wagner, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení)
  • Vesnice roku (Eduard Kavala, Spolek pro obnovu venkova)
 • Vystoupení představitelů krajů (9.45)
 • Blok Ministerstva zemědělství (9.55)
  • Program rozvoje venkova a využití EAFRD (Zuzana Dvořáková, odbor venkovských podpor PRV)
 • Vystoupení generálního a hlavního partnera (10.20)
  • zástupce České spořitelny, a. s.
  • Roman Abrham, ředitel zákaznického oddělení Elektrowin, a. s.
 • Přestávka (10.30)
 • Blok Ministerstva vnitra (11.15)
  • zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů – eGovernment Act (Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra)
  • aktuální problémy plynoucí z kontroly a dozoru nad výkonem samostatné působnosti obcí (Marie Kostruhová, ředitelka odboru)
 • Vystoupení hlavního partnera (11.50)
  • Petr Krhounek, ředitel sekcí poštovních technologií České pošty, s. p.
 • Blok Ministerstva financí (12.05)
  • analýza financování obcí a rozpočtové určení daní, financování územních rozpočtů v roce 2009 (Jan Zikl, ředitel odboru územních rozpočtů)
 • Operační program Životní prostředí a příjem žádostí (12.45)
  • Martin Kubica, vedoucí odboru příjmu žádostí SFŽP
 • Závěr – vylosování tomboly, oběd (13.15)

V přísálí prezentace vybraných firem s nabídkou služeb pro veřejnou správu.