58. DMO se budou věnovat klasickým tématům, objeví se i novinky

Termín konání letošních podzimních Dnů malých obcí připadá na čtvrtek 2. 11. 2023 v pražském O2 Universu a na středu 7. 11. na olomouckém Výstavišti Flora. Starostové a starostky se mohou těšit na zajímavé přednášky a tradiční doprovodnou výstavu firem, které nabízejí produkty a služby pro obce. Mezi tématy se objeví evropské a národní dotační programy, doplněné o praktické příklady, jak o dotace žádat, nebo rostoucí segment komunitní energetiky, na který v posledních dvou letech přistupuje čím dál více obcí.

„Energetická situace v Evropské unii je v posledních dvou letech velmi turbulentní a je obtížné predikovat, jak se budou energie chovat v následujícím roce, či na začátku letošní zimy. Obce v nejisté době začaly přemýšlet o budování energetických systémů, které jim alespoň částečně zabezpečí energie z vlastních zdrojů, a proto se rozhodly investovat do komunitní energetiky. Pokud vlastní třeba školu nebo jinou nemovitost, která má velkou střešní plochu, mohou na ni nechat nainstalovat systém solárních elektráren s bateriemi, odkud mohou brát například energii na provoz úřadu nebo právě zmíněné školy,“ popisuje výhody komunitní energetiky Vojtěch Dvořáček, programový ředitel DMO.

Dalším výrazným tématem, které obce musejí dlouhodobě řešit je ekologická stabilita a zadržování vody v krajině, které je rok od roku problematičtější kvůli suchům a kvůli opačnému pólu – přívalovým dešťům. Tento posun klimatu například nepřeje monokulturnímu smrkovému zalesnění velké části Česka, které snadněji napadá lýkožrout smrkový a způsobuje rozsáhle kalamity a následné odlesňování. I této problematice by se měly věnovat přednášky na podzimních DMO 58.

Další témata

 • Tvorba a udržitelnost obecních rozpočtů a výhled jejich příjmové stránky pro rok 2024
 • Aktuální i připravované výzvy evropských i národních programů
 • Možnosti financování projektů v oblasti OZE a komunitní energetiky – investice i provoz
 • Praktické zkušenosti s přípravou a realizací projektů (nejen) v energetické oblasti
 • Optimalizace provozu školských zařízení obcí
 • Procesní i hmotné aspekty nakládání s pozemky ve veřejném vlastnictví
 • Novinky v oblasti kybernetické bezpečnosti samosprávy a jejich organizací
 • Udržení ekologické stability na území obce a možnosti financování boje proti cizopasníkům
 • Samosprávy a naplňování povinností zákona o právu na digitální služby
 • Odpovědnost vedení samospráv jako úředních osob
 • Právní poradna
57. DMO Praha