O konferenci

Odborná konference Den malých obcí patří k největším akcím určeným starostkám, starostům a zástupcům obcí. Posluchači se dozvědí tipy k obecním rozpočtům, novinky o výzvách evropských i národních dotačních programů, získají užitečné informace o možnostech komunální energetiky, k zákonným povinnostem nebo kybernetické bezpečnosti. Připravená bývá i právní poradna. Témata přednášejí odborníci z institucí veřejné správy i soukromého sektoru.

Nemalým přínosem konference je vzájemné setkávání účastníků, kteří si tak mohou vyměňovat zkušenosti s představiteli dalších obcí. Společně s přednáškovým programem probíhá i výstava firem, které se zaměřují na spolupráci s obcemi – na jednom místě je tak dostupná široká nabídka služeb a produktů pro samosprávy.