Zvýšený počet kyberútoků na obce poutá pozornost starostů

Obce čím dál tím častěji čelí kyberútokům na své servery s citlivými daty. NÚKIB v letech 2020–2023 zaevidoval 38 incidentů hlášených samosprávami – 27 incidentů z obcí a 11 z krajů. Útoků ovšem může být řádově více, jelikož obce nemají zákonnou povinnost incidenty NÚKIBu hlásit. Kybernetická bezpečnost patří ke klíčovým tématům, o které by se starosta měl zajímat, a proto se jí budou věnovat i 59. Dny malých obcí. Starostové si mohou v kalendáři již zarezervovat místo na jaro – 19. března 2024 v Praze a 26. března 2024 v Olomouci.

Jedním z nejčastějších a zároveň nejzávažnějších typů incidentů, kterým státní správa a samospráva čelí, jsou ransomwarové útoky. Jedná se o druh škodlivého softwaru, jehož účelem je zašifrovat, zakázat nebo výrazně omezit přístup k datům, zařízením nebo celým systémům oběti, a to do té doby, dokud poškozený nezaplatí požadované výkupné.

Další způsob častého napadení z kybersvěta jsou například DDoS útoky, při kterých se útočníci snaží narušit nebo poškodit webovou stránku, síť nebo jinou online službu tím, že ji přetíží velkým množstvím falešných nebo nevyžádaných požadavků, dokud nedojde k poklesu výkonu, omezení nebo výpadku služby.

Také phishing patří mezi oblíbené metody podvodníků, kteří se snaží získat citlivá data oběti nebo infikovat její zařízení škodlivým kódem. Tento typ útoku často spočívá v odeslání falešného e-mailu, který vypadá jako oficiální komunikace od banky a žádá o poskytnutí informací týkajících se platební karty nebo přihlašovacích údajů k internetovému bankovnictví.

Neméně častá je i nepřístupnost elektronické pošty a spisové služby.

„V rámci 59. Dnů malých obcí dostane velký prostor téma kyberkriminality, kterou útočníci páchají na obcích, a s ní spojená obrana, která je velmi složitá, jelikož útočník je vždy krok před obráncem a má jistou výhodu prvního tahu. Mluvit se bude určitě i o chystaných regulacích na samosprávy s ohledem na náročnost a nákladnost vhodných či nutných opatření, možnostech personálního zajištění a samozřejmě i zkušenostech jak s obranou proti konkrétním útokům, tak i celkovou připraveností úřadu,“ říká programový ředitel konference DMO Vojtěch Dvořáček.