Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští dlouho očekávané dotační výzvy na místní energetické koncepce a implementaci energetického managementu

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo v úterý 5. prosince příjem žádostí ve výzvách č. 2 a 3/2024 programu Národního plánu obnovy (NPO). Na tyto výzvy starostové a starostky netrpělivě čekali. Jednak kvůli výši subvence, která činí až 95 %, jednak proto, že podporují opatření, která pomáhají obcím připravit se na komunitní energetiku. Obce podle Ivana Korolova, vedoucího oddělení obchodního rozvoje v PKV, podávají žádosti ve velkém.

Proč je o ně takový zájem?

Místní energetická koncepce je strategický dokument, který obcím navrhne konkrétní možnosti energetických opatření a návrhy řešení komunitní energetiky. Jedná se o určitý návod, jak uspořit energie pomocí správně cílených investic ve veřejných budovách, podnicích i domácnostech na území obce.

Systém hospodaření s energiemi neboli energetický management, je chytrý software, který sleduje a vyhodnocuje spotřeby energií pomocí dálkových odečtů měřidel. Díky tomu má uživatel softwaru průběžný přehled a kontrolu nad spotřebami energií a může efektivněji řídit energetiku ve svých budovách nebo obci.

Co doporučují energetičtí specialisté z PKV?

„Ačkoliv výzvy pro příjem žádostí potrvají nějakou dobu, z naší zkušenosti se alokace často vyčerpá dříve, než uplyne termín. Na přípravu žádosti tedy není mnoho času, i kdyby obce začali s přípravou už teď. A proto někteří z našich klientů už žádost podali,“ říká Ivan Korolov.

Více informací o výzvách najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na stránkách PKV v odkazech níže.

Společnost PKV je odborný konzultant a partner pro řízení energetiky pro firmy i obce. Už přes deset let dělá z udržitelné energetiky zdroj zisku a soběstačnosti pro firmy i města.