Předběžná témata 33. DMO

  • Financování územních rozpočtů (MV ČR)
  • Regionální rozvoj a podpůrné programy (MMR ČR)
  • Aktuální problémy veřejné správy (MV ČR)
  • Regionální operační programy a operační program Životní prostředí (SFŽP)