Podrobný program 33. DMO Vyškov

Zahájení (9.00)
Vystoupení generálního partnera (Komerční banka, a. s.)
Spolupráce municipalit a bank v současné ekonomické situaci
Mgr. Jan Hanuš, vedoucí KB EU POINT
Blok Ministerstva pro místní rozvoj (9.15)
Podpůrné programy na rok 2010, bytová politika, strukturální fondy
Ing. Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj; Ing. Jiří Vačkář, vrchní ředitel sekce regionálního politiky; JUDr. Jan Wagner, ředitel SFRB
Soutěž Vesnice roku
Mgr. Eduard Kavala
Blok Ministerstva zemědělství (10.00)
Program rozvoje venkova, LEADER – místní akční skupiny
Ing. Zuzana Dvořáková, ředitelka odboru podpory PRV
Přestávka (10.25)
Digitální televize a obce (11.05)
Ing. David Stádník, Národní koordinační skupina pro digitální TV vysílání
Blok Ministerstva financí (11.25)
Financování územních rozpočtů v roce 2010
Aktuální problémy (zadluženost, snížené výnosy daní, dotační systém)
Ing. Jan Zikl, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování, MF ČR
Blok Ministerstvo vnitra (12.00)
Poznatky odboru kontroly a dozoru
Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozory a kontroly MV ČR
Technologická centra a spisové služby obcí
Ing. Simona Rákosová, Magistrát města Kladna
Blok Ministerstva životního prostředí a SFŽP (12.35)
Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování
Mgr. Petr Holub, ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy
Program Zelená úsporám
Ing. Andělová, SFŽP
Závěr, oběd (13.15)