Podrobný program 33. DMO Praha

Zahájení (9.00)
Vystoupení generálního partnera – Komerční banka, a. s.
Mgr. Jan Hanuš
Vystoupení zástupce Středočeského kraje
PhDr. Marcel Chládek, MBA, námětek hejtmana Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje a evropské integrace a senátor
Blok Ministerstva pro místní rozvoj (9.10)
Podpůrné programy na rok 2010, bytová politika, strukturální fondy
Ing. Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj; Ing. Jiří Vačkář, vrchní ředitel sekce regionálního politiky; JUDr. Jan Wagner, ředitel SFRB
Soutěž Vesnice roku
Mgr. Eduard Kavala
Soutěž Vesnice roku 2010 (9.40)
Podpis a vyhlášení podmínek soutěže na rok 2010
Spolupráce municipalit a bank v současné ekonomické situaci (9.50)
Mgr. Jan Hanuš, vedoucí KB EU POINT
Blok Ministerstva zemědělství (10.00)
Program rozvoje venkova, LEADER – místní akční skupiny
Ing. Zuzana Dvořáková, ředitelka odboru podpory PRV
Přestávka (10.25)
Digitální televize a obce (11.10)
Ing. David Stádník, Národní koordinační skupina pro digitální TV vysílání
Blok Ministerstva financí (11.25)
Financování územních rozpočtů v roce 2010
Aktuální problémy (zadluženost, snížené výnosy daní, dotační systém)
Ing. Jan Zikl, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování, MF ČR
Blok Ministerstvo vnitra (12.00)
Poznatky odboru kontroly a dozoru
Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozory a kontroly MV ČR
Technologická centra a spisové služby obcí
Ing. Simona Rákosová, Magistrát města Kladna
Blok Ministerstva životního prostředí a SFŽP (12.35)
Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování
Mgr. Petr Holub, ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy
Program Zelená úsporám
Ing. Andělová, SFŽP
Závěr, oběd (13.15)