Podrobný program 37. DMO Praha

Zahájení (9.00)
Vystoupení generálního partnera (9.05)
Infrastrukturální projekty České spořitelny
Ing. Jan Šnajdr, Česká spořitelna, a. s.
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR* (9.20)
Aktuální problémy, Podpůrné regionální programy, Veřejné dražby, Vesnice roku 2012
Ing. Michal Janeba, náměstek ministra pro reg. rozvoj a cestovní ruch
Ing. Jiří Vačkář, vrchní ředitel sekce regionální politiky
Ing. Zdeňka Niklasová, ředitelka odboru veřejných dražeb
Blok Ministerstva zemědělství ČR* (10.10)
Program rozvoje venkova – aktuální informace
Ing. Josef Tabery, ředitel odboru PRV
Vystoupení hlavního partnera (10.35)
Výhody zapojení malých obcí do zpětného odběru elektrozařízení
Ing. Martin Černý, ELEKTROWIN, a. s.
Solón – elektronická pomůcka pro starosty (10.40)
Ing. Barbora Mertová, Triada, spol. s r. o.
Přestávka (10.45)
Vzdělaný zastupitel (11.30)
Mgr. Lukáš Váňa, PhD., Společnost pro rozvoj veřejné správy, o. p. s.
Blok Ministerstva financí ČR* (11.35)
Zásady správného hospodaření obcí a financování v roce 2012
Jan Zikl, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování
Blok Ministerstva vnitra ČR* (12.20)
Aktuální problémy veřejné správy
Mgr. Ondřej Veselský, náměstek ministra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví
Kontrolní poznatky dozoru samostatné působnosti obcí
Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy
Blok Ministerstva školství* (13.00)
Reforma regionálního školství
Ing. Ladislav Němec, 1. náměstek ministra řídí skupinu všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání
Závěr (13.30)

* Součástí programu je také vystoupení zástupců SMO, SMS, SPOV k různým tématům.