Podrobný program 37. DMO Vyškov

Zahájení (9.00)
Vystoupení zástupce generálního partnera České spořitelny, a. s. (9.05)
Budoucnost evropských dotací 2014–2020
Tomáš Vacenovský, Grantika Česká spořitelna
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR* (9.20)
Aktuální problémy, Podpůrné regionální programy, Veřejné dražby, Vesnice roku 2012
Ing. Michal Janeba, náměstek ministra pro reg. rozvoj a cestovní ruch
Ing. Jiří Vačkář, vrchní ředitel sekce regionální politiky
Ing. Zdeňka Niklasová, ředitelka odboru veřejných dražeb
Blok Ministerstva zemědělství ČR* (10.10)
Program rozvoje venkova – aktuální informace
Bc. Veronika Vlasáková, odbor Řídící orgán Programu rozvoje venkova
Vystoupení hlavního partnera (10.35)
Výhody zapojení malých obcí do zpětného odběru elektrozařízení
Ing. Martin Černý, ELEKTROWIN, a. s.
Přestávka (10.40)
Nebojme se RUIANu (11.25)
Ing. Tomáš Holenda, Český úřad zeměměřický a katastrální
Vzdělaný zastupitel (11.35)
Mgr. Lukáš Váňa, PhD., Společnost pro rozvoj veřejné správy, o. p. s.
Lucie Pancová, MC Triton, spol. s r. o.
Blok Ministerstva financí ČR* (11.40)
Zásady správného hospodaření obcí a financování v roce 2012
Jan Zikl, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování
Blok Ministerstva vnitra ČR* (12.25)
Aktuální problémy veřejné správy
Mgr. Ondřej Veselský, náměstek ministra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví
Kontrolní poznatky dozoru samostatné působnosti obcí
Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy
Reforma regionálního školství (12.55)
Ing. Dan Jiránek, předseda SMO ČR
Ing. Josef Bartoněk, předseda SMS
Mgr. Eduard Kavala, předseda SPOV
Závěr (13.30)

* Součástí programu je také vystoupení zástupců SMO, SMS, SPOV k různým tématům.