Podrobný program 38. DMO Prostějov

Zahájení (9.00)
Vystoupení generálního partnera(9.05)
Česká spořitelna – přirozený partner veřejného sektoru
Ing. Pavel Kváš, ředitel odboru neziskový sektor
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.20)
Podpůrné programy MMR, novela stavebního zákona, veřejné zakázky, bytová politika
Ing. Michal Janeba, náměstek ministra pro regionální rozvoj a cestovní ruch
Ing. Jiří Vačkář, vrchní ředitel sekce regionální politiky
Mgr. Jiří Šimon, odbor veřejného investování
Ing. Mgr. Petr Lepeška, odbor územního plánování
JUDr. Vladimíra Sedláčková, zástupce ředitele odboru stavebního řádu
Mgr. Jana Machačková, odbor stavebního řádu
Financování hasičů (10.00)
plk. JUDr. František Vavera, Ph. D., Generální ředitelství HZS ČR
Blok Ministerstva zemědělství ČR (10.15)
Stávající a budoucí podpora venkova z MZe
Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV
Vystoupení hlavního partnera (10.35)
ELEKTROWIN a obce v roce 2012
Petr Kondýsek, ELEKTROWIN, a. s.
Solón – metodická pomůcka pro starosty (10.40)
Ing. Barbora Mertová, Triada, spol. s r. o.
Přestávka (10.45)
Blok Ministerstva vnitra ČR (11.30)
Reforma veřejné správy a přímá volba starostů
Kontrolní zjištění při výkonu samosprávné funkce obcí
Mgr. Ondřej Veselský, náměstek ministra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví
Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy
Blok Ministerstva financí ČR (12.20)
Jaké bude opravdu rozpočtové určení daní
Nová fiskální pravidla pro územní samosprávné celky
Jan Zikl, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování
Závěr (13.30)

V rámci programu vystoupí zástupci spoluorganizátorů:

Svaz měst a obcí ČR
Jiří Životský, člen předsednictva Komory obcí
Spolek pro obnovu venkova
Mgr. Eduard Kavala, předseda SPOV ČR
Sdružení místních samospráv ČR
Ing. Josef Bartoněk, předseda SMS ČR

Konferenci moderuje PhDr. Marcela Vandrová.