Hlavní témata 40. DMO

  • Příprava programového období 2014–2020, regionální rozvoj a výsledky soutěže Vesnice roku (MMR)
  • Financování obcí a návrh státního rozpočtu 2014 (MF)
  • Samostatná působnost obcí a reforma veřejné správy (MV)
  • Program rozvoje venkova (MZe)
  • Obce a nový občanský zákoník (MSp)