Podrobný program 40. DMO Prostějov

Zahájení – zdravice generálního partnera – Česká spořitelna, a. s. (9.00)
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.05)
Místní rozvoj a příprava nového programovacího období
Mgr. František Lukl, MPA, ministr pro místní rozvoj v demisi
Ing. Michal Janeba, náměstek ministra pro regionální rozvoj a cestovní ruch
Blok Ministerstva zemědělství ČR (9.55)
Program rozvoje venkova – současnost a příprava období 2014–2020
Ing. Josef Tabery, ředitel Odboru Řídicí orgán PRV
Pozemkové úpravy
Ing. Veronika Nedvědová, 1. náměstkyně ředitele Státního pozemkového úřadu
Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období (10.25)
Ing. Tomáš Vacenovský, GRANTIKA České spořitelny, a. s.
Solón – bez čeho se na úřadě neobejdete (10.35)
Ing. Barbora Mertová, TRIADA, spol. s r. o.
Přestávka (10.40)
E.ON – dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb aneb pozvánka na společné odpoledne (11.25)
Prodej energie Municipality
Ing. Luboš Jedlička, E.ON Energie, a. s.
Oblastní management
Lukáš Svoboda, E.ON Česká republika, s. r. o.
Blok Ministerstva vnitra ČR (11.35)
Aktuální problémy veřejné správy
Mgr. Ondřej Veselský, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu
Kontrola samostatné působnosti obcí
Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy
Koncepční řešení veřejného osvětlení (12.15)
Ing. Tomáš Moravec, ETNA spol. s r. o.
Blok Ministerstva financí ČR (12.30)
Možné scénáře financování v návaznosti na schvalování státního rozpočtu 2014 a hospodaření obcí
Jan Zikl, ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programové financování
Nový občanský zákoník (13.10)
Obec jako správce majetku a rekodifikace občanského práva
JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, PhD., ředitel Společnosti pro rozvoj veřejné správy, o. p. s., KVB advokátní kancelář
Závěr (13.30)
Po ukončení programu je připraven oběd.

V rámci programu vystoupí zástupci spoluorganizátorů:

  • Svaz měst a obcí ČR
  • Sdružení místních samospráv ČR
  • Spolek pro obnovu venkova ČR

Konferenci moderuje PhDr. Marcela Vandrová.