Podrobný program 40. DMO Praha

Zahájení – zdravice generálního partnera – Česká spořitelna, a. s. (9.00)
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.05)
Místní rozvoj a příprava nového programovacího období
RNDr. Josef Postránecký, ředitel Odboru rozvoje a strategie regionální politiky
Blok Ministerstva zemědělství ČR (9.45)
Program rozvoje venkova – současnost a příprava období 2014–2020
Ing. Lucie Krumpholcová, vedoucí Oddělení strategie a implementace
Pozemkové úpravy
Ing. Veronika Nedvědová, 1. náměstkyně ředitele Státního pozemkového úřadu
Ochrana půdy
Ing. Jiří Hladík, PhD., ředitel VÚMOP, v. v. i.
Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období (10.25)
Ing. Zuzana Filipi, GRANTIKA České spořitelny, a. s.
Solón – bez čeho se na úřadě neobejdete (10.35)
Ing. Barbora Mertová, TRIADA, spol. s r. o.
Přestávka (10.40)
Koncepční řešení veřejného osvětlení (11.25)
Ing. Petr Žák, ETNA spol. s r. o.
Blok Ministerstva vnitra ČR (11.40)
Aktuální problémy veřejné správy
Mgr. Ondřej Veselský, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu
Kontrola samostatné působnosti obcí
Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy
Blok Ministerstva financí ČR (12.25)
Možné scénáře financování v návaznosti na schvalování státního rozpočtu 2014 a hospodaření obcí
Jan Zikl, ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programové financování
Nový občanský zákoník (13.10)
Obec jako správce majetku a rekodifikace občanského práva
JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, PhD., ředitel Společnosti pro rozvoj veřejné správy, o. p. s., KVB advokátní kancelář
Závěr (13.30)
Po ukončení programu je připraven oběd.

V rámci programu vystoupí zástupci spoluorganizátorů:

  • Svaz měst a obcí ČR
  • Sdružení místních samospráv ČR
  • Spolek pro obnovu venkova ČR

Konferenci moderuje Martina Kociánová.