Hlavní témata 44. DMO

  • Integrovaný regionální operační program – první výzvy (MMR)
  • Podpora regionálního rozvoje – národní programy (MMR)
  • Program rozvoje venkova a možnosti obcí (MZem)
  • Operační program životní prostředí – projekty obcí (MŽP)
  • Územní rozpočty a jejich financování (MF)
  • Veřejná správa – koncepce a aktuální problémy (MV)