Podrobný program 44. DMO Praha

Zahájení (9.00)
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.05)
Vyhlášené výzvy v rámci Integrovaného regionálního programu
Nové dotační tituly MMR pro malé obce
Ing. Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů
Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky
Blok Ministerstva zemědělství ČR (9.50)
Program rozvoje venkova a komplexní pozemkové úpravy
Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídicí orgán PRV
Blok Ministerstva financí (10.10)
Aktuální problémy financování územních rozpočtů
Ing. Karla Rucká, vedoucí oddělení souhrnných rozpočtových vztahů
Česká spořitelna, a.s. – generální partner (10.30)
Nové dotační období pro municipality
Ing. Petr Bernát, Erste Grantika Advisory, a.s.
Přestávka (10.45)
mojeID - hlavní partner (11.30)
Využití mojeID jako autentizačního nástroje pro obce
Mgr. Jiří Průša, projektový koordinátor, CZ.NIC, z. s. p. o.
Blok Ministerstva životního prostředí ČR (11.40)
Vyhlášené výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí
Ing. Jan Kříž, náměstek ministra, ředitel odboru fondů EU
Blok Ministerstva vnitra ČR (12.10)
Rozvoj veřejné správy a poznatky kontroly a dozoru
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy
Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Blok Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (12.55)
Investiční projekty MŠMT pro obce a inkluzivní vzdělávání a jeho podpora
Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra pro řízení sekce vzdělávání
Dotazy, diskuse (13.15)
Závěr (13.45)
Po ukončení programu je připraven oběd.

V rámci programu vystoupí zástupci spoluorganizátorů:

  • Svaz měst a obcí ČR
  • Sdružení místních samospráv ČR
  • Spolek pro obnovu venkova ČR

Konferenci moderuje Martina Kociánová.