Podrobný program 44. DMO Prostějov

Zahájení (9.00)
Blok Ministerstva financí (9.05)
Aktuální problémy financování územních rozpočtů
Ing. David Šálek, oddělení souhrnných rozpočtových vztahů
Blok Ministerstva zemědělství ČR (9.30)
Program rozvoje venkova a komplexní pozemkové úpravy
Ing. Lucie Krumpholcová, odbor Řídicí orgán PRV, vedoucí odd. strategie a implementace
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.55)
Vyhlášené výzvy v rámci Integrovaného regionálního programu
Nové dotační tituly MMR pro malé obce
Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně, Sekce evropských programů
Ing. Miroslava Tichá, odbor regionální politiky
Česká spořitelna, a.s. – generální partner (10.35)
Nové dotační období pro municipality
Ing. Ladislav Trojan, Erste Grantika Advisory, a.s.
Přestávka (10.50)
mojeID - hlavní partner (11.30)
Využití mojeID jako autentizačního nástroje pro obce
Mgr. Jiří Průša, projektový koordinátor, CZ.NIC, z. s. p. o.
Blok Ministerstva vnitra ČR (11.40)
Rozvoj veřejné správy a poznatky kontroly a dozoru
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy
Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
E.ON Energie, a.s. - hlavní partner (12.30)
Nabidka produktů a služeb E.ON
Ing. Jan Mašek, E.ON Energie, a.s.
Ing. Martin Fencl, E.ON Energie, a.s.
Business Line
DiS. Lucie Pospíšilová, E.ON Česká republika, s.r.o.
Blok Ministerstva životního prostředí ČR (13.00)
Vyhlášené výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí
Ing. Zdeněk Špringar, odbor fondů EU
Závěr (13.30)
Po ukončení programu je připraven oběd.

V rámci programu vystoupí zástupci spoluorganizátorů:

  • Svaz měst a obcí ČR
  • Sdružení místních samospráv ČR
  • Spolek pro obnovu venkova ČR

Konferenci moderuje Marcela Vandrová.