Hlavní témata 48. DMO

  • Připravované podpůrné programy pro obce na rok 2018 (MMR)
  • Nabídka projektů pro obce v rámci IROP (MMR)
  • Podpora venkova resortem zemědělství (MZe)
  • Životní prostředí a podpora obcí v rámci OP ŽP, dotace ze SFŽP (MŽP)
  • Rozpočtové určení daní a další vývoj financování obcí (MF)
  • Poznatky z kontrolní činnosti samosprávy obcí, aktuální předpisy (MV)