Podrobný program 48. DMO Prostějov

Zahájení – zdravice primátorky města Prostějov (9.00)
RNDr. Alena Rašková
Česká spořitelna, a.s., generální partner konference (9.05)
Digitalizace mění svět
Radek Novák, analytik, Česká spořitelna, a.s.
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.20)
Podpora rozvoje venkova v České republice
Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky
Možnosti projektů obcí v Integrovaném regionálním operačním programu
Ing. Lenka Kriegischová, odbor řízení operačních programů, vedoucí oddělení implementace integrovaných nástrojů
GDPR Služby s.r.o., hlavní partner konference (10.10)
GDPR v prostředí obcí a měst
Jiří Jurka, Head of Delivery/DPO, GDPR Služby s.r.o.
Triada, spol. s r. o. (10.20)
Pozice informačního systému obce při implementaci GDPR
Ing. Barbora Mertová, odborná konzultantka, Triada, spol. s r. o.
Přestávka (10.30)
Blok Ministerstva zemědělství ČR (11.15)
Podpora obcí v rámci Programu rozvoje venkova
Mgr. Lenka Kubíková, vedoucí oddělení projektových opatření II, odbor Řídící orgán PRV
Blok Ministerstva životního prostředí ČR (11.35)
Životní prostředí a podpora obcí v rámci Operačního programu Životní prostředí
Ing. Jan Kříž, náměstek ministra pro řízení sekce fondů EU
Blok Ministerstva financí ČR (12.05)
Rozpočtové určení daní a další vývoj financování územních rozpočtů v roce 2018
Ing. Karla Rucká, vedoucí oddělení Souhrnné rozpočtové vztahy územních rozpočtů a správa programů kapitoly VPS
Vyhlášení soutěže Zlatý erb (12.35)
vyhlašovatelé a zástupci MV, SMO ČR, SMS ČR
Blok Ministerstva vnitra ČR (12.50)
Aktuální problémy veřejné správy a poznatky kontroly a dozoru
Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Dotazy, diskuse (13.25)
Závěr (13.35)
Po ukončení programu je připraven oběd.

Konferenci moderuje Martina Kociánová.