Podrobný program 48. DMO Praha

Zahájení (9.00)
Česká spořitelna, a.s., generální partner konference (9.05)
Digitalizace mění svět
Radek Novák, analytik, Česká spořitelna, a.s.
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.20)
Podpora rozvoje venkova v České republice
Ing. Karla Šlechtová, ministryně
Ing. Andrea Daňková, odbor regionální politiky, vedoucí oddělení regionálních agend
Možnosti projektů obcí v Integrovaném regionálním operačním programu
PhDr. Aleš Pekárek, vedoucí oddělení řízení, Odbor řízení operačních programů
GDPR Služby s.r.o., hlavní partner konference (10.10)
GDPR v prostředí obcí a měst
Jiří Jurka, Head of Delivery/DPO, GDPR Služby s.r.o.
Triada, spol. s r. o. (10.20)
Pozice informačního systému obce při implementaci GDPR
Mgr. Jan Brychta, projektový manažer, Triada, spol. s r. o.
Přestávka (10.30)
Blok Ministerstva zemědělství ČR (11.15)
Podpora obcí v rámci Programu rozvoje venkova
Ing. Zuzana Dvořáková, zástupce ředitele Odboru Řídící orgán PRV
Blok Ministerstva životního prostředí ČR (11.35)
Životní prostředí a podpora obcí v rámci Operačního programu Životní prostředí
Ing. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
Blok Ministerstva financí ČR (12.05)
Rozpočtové určení daní a další vývoj financování územních rozpočtů v roce 2018
Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programové financování
Vyhlášení soutěže Zlatý erb (12.35)
vyhlašovatelé a zástupci MV, SMO ČR, SMS ČR
Blok Ministerstva vnitra ČR (12.50)
Aktuální problémy veřejné správy a poznatky kontroly a dozoru
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra
Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Dotazy, diskuse (13.25)
Závěr (13.35)
Po ukončení programu je připraven oběd.

Konferenci moderuje Martina Kociánová.