Hlavní témata 50. DMO

Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR
  • Tvorba Strategie regionálního rozvoje ČR 21+
  • Dotační tituly MMR pro rozvoj venkova pro rok 2019
Blok Ministerstva životního prostředí ČR
Diskuse moderovaná Janem Pokorným
  • Voda a odpady – legislativa stávající i budoucí
  • Problematika dotací pro malé obce
  • Státní fond Životního prostředí
Blok Ministerstva vnitra ČR
  • Základní principy činnosti orgánů obce
  • Samostatná působnost a poznatky kontroly a dozoru
  • Nakládání s osobními údaji, aplikace nařízení GDPR
Blok Ministerstva financí
  • Vývoj a výhled financování územních rozpočtů
  • Návrh rozpočtu a legislativní změny financování obcí pro rok 2019