Blok Ministerstva životního prostředí ČR

V programu 50. Dnů malých obcí se objeví i rozsáhlejší blok MŽP, v jehož rámci vystoupí s prezentací „Voda a odpady – legislativa stávající i budoucí“ Ing. Berenika Peštová, Ph.D., náměstkyně ministra životního prostředí řídící sekci technické ochrany životního prostředí. Problematice dotací pro malé obce na projekty vodního a odpadního hospodářství a formám aktuální i chystané nabídky podpory se pak bude věnovat Ing. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. Následovat by měla široká diskuse, jíž se zúčastní i zástupci SMO ČR, SMS ČR a Ministerstva pro místní rozvoj.