Podrobný program 50. DMO Praha

[ Podrobný program Olomouc ]

Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas

Zahájení (9.00)
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.10)
Tvorba Strategie regionálního rozvoje ČR 21+
Dotační tituly MMR pro rozvoj venkova pro rok 2019
David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj, sekce regionálního rozvoje
Blok Ministerstva životního prostředí ČR (9.45)
Voda a odpady – legislativa stávající i budoucí
Berenika Peštová, náměstkyně ministra životního prostředí, sekce technické ochrany životního prostředí
Dotace pro obce – aktuální i chystaná nabídka podpory
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
Moderovaná diskuze
za účasti zástupců MZe, SMO ČR, SMS ČR a SPOV
Triada, spol. s r. o. (10.30)
Kvalitní spisový řád – základ dobrého úřadování obce
Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
Přestávka (10.40)
Dokončení moderované diskuse (11.25)
Blok Ministerstva financí ČR (11.45)
Vývoj a výhled financování územních rozpočtů
Návrh rozpočtu a legislativní změny financování obcí pro rok 2019
Miroslav Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů
Blok Ministerstva vnitra ČR (12.30)
Základní principy činnosti orgánů obce
Samostatná působnost a poznatky kontroly a dozoru
Nakládání s osobními údaji, aplikace nařízení GDPR
Systém odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev
Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Dotazy, diskuse (13.15)
Závěr (13.30)
Po ukončení programu je připraven oběd.