Blok Ministerstva pro místní rozvoj

S aktuálním vývojem v oblasti Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ a dotačních titulů pro rozvoj venkova pro rok 2019 Vás blíže seznámí zástupci ministerstva v čele s náměstkyní ministryně Simeonou Zikmundovou.