Hlavní témata 51. Dnů malých obcí

Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR
  • Aktuální dotační možnosti pro obce
  • Radikální změny stavebního zákona a jejich dopad na obce
  • Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2019
Společný blok Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí
  • Dotační podpora v souvislosti s hospodařením s vodou, omezením následků sucha a ochranou vod
  • Povinnosti obcí vyplývající z novely vodního zákona
Blok Ministerstva financí
  • Úloha a odpovědnost starosty za hospodaření obce
Blok Ministerstva vnitra ČR
  • Postavení a úkoly starosty obce v povolebním období
  • Úprava volebního systému