Radikální změna stavebního zákona?

Jak moc zjednoduší přípravu silničních staveb změna stavebního zákona, informuje náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Marcela Pavlová. Chystaný program na podporu výstavby sociálních bytů pro města a obce a dotační titul program regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití dále představí v rámci bloku MMR náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje David Koppitz.