Opatření Ministerstva zemědělství na snížení rizik sucha

S možnostmi čerpání dotačních programů na zmírnění negativních dopadů sucha, např. podpora rozvoje vodovodů a kanalizací nebo podpora výstavby malých vodních nádrží a rybníků Vás seznámí zástupci ministerstva zemědělství v rámci svého bloku rozšířeného o panelovou diskuzi se zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova.