Hlavní témata 52. Dnů malých obcí

Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR
  • Nové dotace pro venkov v roce 2020
  • Program VÝSTAVBA – podpora pro sociální byty
  • Příprava programového období EU 2021–2028
Společný blok Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí
  • Dostupná a čistá voda pro obce a města
  • Obnova lesů a výstavba malých rybníčků a vodních nádrží
Blok Ministerstva financí
  • Návrh rozpočtu a financování obcí v roce 2020
  • Územní rozpočty – aktuální stav, vývoj a výhled
Blok Ministerstva vnitra ČR
  • Poznatky kontroly a dozoru z oblasti samostatné působnosti
  • Činnost orgánů obce a nejčastěji zjišťované nedostatky