MZe a MŽP – opatření proti suchu

Zadržení vody v krajině ohrožené suchem je v dnešní době velmi aktuální téma. S podrobnými informacemi o obnově rybníků a lesů vystoupí na 52. DMO odborní zástupci Ministerstva zemědělství náměstek Aleš Kendík, (sekce vodního hospodářství) a náměstek Patrik Mlynář (sekce lesního hospodářství). S aktuální nabídkou podpory do vodohospodářské infrastruktury přichází také Ministerstvo životního prostředí. Přednášet bude Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí.