Hlavní témata 54. Dnů malých obcí

Většina obcí nyní žije v nejistotě, zda zvládne složité období. Jak přistoupit k rozpracovaným projektům? Jak sestavit rozpočet na další rok? Bude potřeba projekty pozdržet, odložit nebo zcela přepracovat? Jsou predikce rozpočtů reálné? Lze očekávat posílení dotační politiky nebo bude třeba měnit strukturu? Objeví se nové dotace z programů MMR? Kam se obrátit pro podporu a pomoc? Na tyto a mnoho dalších otázek získají účastníci odpovědi přímo od odborníků a zástupců jednotlivých ministerstev.

Blok MMR
  • Finanční podpora obcí a využití národních i evropských dotací
  • Navržená rekodifikace stavebního práva a dopady do činnosti obcí
Blok MF
  • Příprava rozpočtů obcí a jejich financování v roce 2021
  • Dopady krizového stavu a vliv na hospodaření obcí
Blok MŽP
  • Domovní čistírny odpadních vod a jejich podpora
  • Možnosti a podpora projektů v oblasti životní prostředí
Blok MV
  • Krizové řízení, zkušenosti a poučení z nouzového stavu
  • Poznatky dozoru a kontroly z výkonu veřejné správy