MMR a MŽP na 54. DMO

V rámci 54. Dnů malých obcí se můžeme těšit na společný blok MMR a MŽP, jehož hlavním tématem bude podpora investičních projektů obcí v pokoronavirovém období. Bude se hovořit především o národních i evropských programech Ministerstva pro místní rozvoj (komunikace, školství, veřejné prostory, …) a o projektech podporovaných Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí (domácí čistírny odpadních vod, zadržení vody v krajině, boj proti suchu, výsadba stromů, odpady, …). Svou účast v Praze předběžně potvrdili pan Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí, i paní Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj.